github twitter mastodon telegram 500px
کتاب: بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی
تاریخ: 1401/10/21
مدت خواندن 3 دقیقه
593 کلمه
برچسب: جرم‌شناسی،
نویسنده : جواد سجادی

کتاب بزه دیده و بزه دیده شناسی(جلدکتاب)، ژینا فیلیزولا، ژرار لوپز، احمد محمدی (مترجم)، روح الله کردعلیوند (مترجم)، علی حسین نجفی ابرندآبادی (مقدمه)، را میخوانم فحوای هەر فصل را که برایم جالب بود را در اینجا می‌نویسم. امید که حق مولف و مترجم پایمال نشود.

مقدمه :

بزه دیده حقیقتی است جاودانه که در طول زمان از چشم دانشمندان پنهان مانده است و اگر جرم شناسان و قدما بدان پرداخته اند باین جهت بوده که بزه دیده نیز مانند سایر اشخاص میتوانسته به عنوان مرتکب احتمالی جرم مطرح باشد. بزه دیده دستاویزی است که رسانه ها برای جلب افکار عمومی از آن استفاده میکنند (رواندا1، برنامه های پیرامون زنان بزه دیده قربانیان سوء قصد قربانیان جنگ و غیره). برخلاف بزه دیده، بزهکار قهرمان آثار بیشمار ادبی سینمایی، فلسفی و انسان شناختی بوده است. از لحاظ تاریخی برخی قربانیان به صورت نمادی برای تحولات ،بزرگ دگرگونیهای اجتماعی و تاریخ مذاهب درآمده اند؛ … ما مفهوم گسترده قربانی را قبول نداریم قربانیان وظیفه قربانیان خود عامل قربانیان جامعه و غیره. لذا دغدغه اولیه ما تعيين حدود مفهومی بزه دیده خواهد بود. مجموع دریافتها و برداشتهای افراد اجتماع برای ما بیان میدارد که «بزه دیده فردیست که تمامیت شخصی وی بوسیله یک عامل علی خارجی که هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرّض و آسیب واقع شده است.» این تعریف به مشخص شدن حوزه تصوّری موضوع مورد مطالعه ما کمک کرده امکان میدهد از ملاکهای مرتبط با مفهوم بزه دیده بکاهیم و یک فهرست معین از آن تهیه کنیم کودکان قربانی خشونت قربانیان خشونتهای خانوادگی تمامی قربانیان جرایم کیفری، قربانیان حوادث رانندگی، قربانیان جرایم علیه بشریت قربانیانِ اعمال تروریستی قربانیان جنگ و قربانیان حوادث طبیعی جهت تبیین موضوع مورد بحث ماگریزی به ،مذهب بزه دیده شناسی کلاسیک و علوم انسانی خواهیم زد.

خلاصه عناوین کتاب:

  1. سیر قربانی درتاریخ
  2. زبزه دیده شناسی کلاسیک تابزه دیده شناسی نوین
  3. وجوه مختلف بزه دیده
  4. حمایت از بزه دیدگان
  5. 114 پیشنهاد مطرح شده توسط گروه کاری
  6. مواد تصویب شده درزمینه حمایت ازحقوق بزه دیدگان درقانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000

  1. Rwanda : از سال ۱۹۹۰ به بعد رواندا شاهد ارتکاب یکی از بدترین انواع نسل کشی از سوی دیکتاتور حاکم بر آنها بیاریمانا (Habyarimana) و همسرش بوده است. این رژیم به وسیله اشغال مشترک فرانسه و زئیر در اواخر سال ۱۹۹۰ بر روی کارآمد و از همان ابتدا اقدامات خود را علیه اقلیت توتسی (Tutsi) که قبل از آن بر این کشور حکومت میکردند آغاز نمود. این اقدامات با تشکیل نیروهای شبه نظامی در اوایل سال ۱۹۹۲ شدت گرفت و از آن زمان اقدامات متعددی برای نابودسازی تمام نژاد توتسی و آن دسته از افراد هوتو (Hutu) که مخالف رژیم حاکم بودند یا به توتسیها کمک میکردند انجام شد. دستورات رژیم جهت اجرا از طریق واحدهای بزرگ و کوچکی که در میان جامعه ایجاد کرده بود سریعاً به کل مردم میرسید و در نتیجه تعداد بسیاری از مردم عادی به ویژه کشاورزان) به جمع قاتلین پیوستند. شاید برای اولین بار در تاریخ امروز جهان مردم عادی یک کشور در سطحی گسترده و براساس دستورات و تشویقهای رژیم به قتل هموطنان ،خود تجاوز به آنها سوزاندن خانه ها و غارت اموال آنان پرداختند. این هموطنان در برخی از موارد همسایه یا حتی خویشاوند آنها بودند. شرکت در این جرایم آنچنان گسترده بود که طبق برخی از آمار موجود ۴۰ تا ۶۰ درصد مردان هوتو در ارتکاب آنها دخالت داشته اند در اواسط سال ۱۹۹۴ حدود نیمی از جمعیت کشور و رهبری ۵۰ درصد خانوارها را زنان تشکیل میدادند» میر محمد صادقی، حسین حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات)، انتشارات ،میزان چاپ ،اول پاییز ۷۷، صفحه ۱۵۶.م. ↩︎

فصل‌های دیگر ...

  • فصل 1: کتاب: بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی