github twitter mastodon telegram 500px
کتاب: بازداشتگاه صورتی
تاریخ: 1401/10/2
یک دقیقه خواندن
179 کلمه
برچسب: روانشناسی،
نویسنده : جواد سجادی

کتاب حاضر(تصویر کتاب) نوشته آدام آلتر و ترجمه هوشمند دهقان است که خواندن آن را از تاریخ فوق شروع می‌کنم.چاپ دوم کتاب را خریدم و شروع به خواندن آن خواهم کرد.مطالب مورد علاقه کتاب را در اینجا یادداشت برداری خواهم نمود.

اغلبِ ما گمان می‌کنیم انتخاب‌هایمان در زندگی تماماً به اختیار خودمان شکل می‌گیرد؛ گمان می‌کنیم مستقل از جهان پیرامونمان می‌اندیشیم و رفتار می‌کنیم. اما رنگ‌ها حالات درونی ما را دگرگون می‌کنند؛ نام‌هایمان تا حدی سرنوشت ما را رقم می‌زنند و بر قضاوت دیگران دربارۀ ما تأثیر می‌گذارند؛ آب‌وهوای هر روز نگرش کلی ما در آن روز را جهت می‌دهد؛ و این فهرست عوامل پنهان مفصل و دراز است. بازداشتگاه صورتی توضیح می‌دهد که چگونه محیط اطراف ما و صدها عامل پنهان دیگر افکار و اعمالمان را بی‌آنکه بدانیم شکل می‌دهد. آدام آلتر برای اثبات حرف خود آزمایش‌های اعجاب‌آور بسیاری انجام داده است و آن‌ها را با زبانی ساده و گیرا و گاهی طنزآمیز توضیح می‌دهد. کتاب او هم برای تأثیر گذاشتن بر دیگران به کار می‌آید و هم برای آگاه‌شدن به اینکه چقدر تحت‌تأثیر عوامل بیرونی هستیم.1

فصل‌های دیگر ...

  • فصل 1: کتاب: بازداشتگاه صورتی